SPLIT makseviisi teabeleht

SPLIT makseviisi teabeleht (PDF)

SPLIT tutvustus

SPLIT on innovaatiline makselahendus, mis võimaldab ostude eest tasumist edasi lükata ja osadeks jagada ilma täiendavate kuludeta. Lahendus toimib faktooringu põhimõttel:

 • kauba või teenuse müüja loovutab ostjale väljastatud arve HyBa-le ja saab selle eest HyBa-lt raha kohe kätte;
 • ostja ei pea tasuma müüjale ostu sooritamise hetkel – ostusumma jagatakse igakuisteks võrdseteks osamakseteks, mille ostja tasub otse HyBa-le, võttes aluseks HyBa poolt esitatud arve ja maksegraafiku. Ostja saab valida ostusumma ajatamist 3 või 6 kuule, kuid teatud juhtudel võib HyBa pakkuda ka muud perioodi sõltuvalt ostukeskkonnast või käimasolevast kampaaniast.

SPLIT makseviisi saab kasutada HyBa-ga liitunud e-poodides, mis on tähistatud HyBa logoga. Erinevalt tavalistest laenudest ja järelmaksudest on SPLIT makseviis ostja jaoks tasuta, teenuse koguhinnaks on kaupade ja teenuste ostusumma.

Eeldused teenuse kasutamiseks

SPLIT makseviis sobib eelkõige täisealistele ostlejatele, kes nõustuvad teenuse kasutamist reguleerivate tingimustega ja vastavad järgmistele eeldustele:

 • omavad püsivat sissetulekut, sh arveldusarvet Eestis tegutsevas krediidiasutuses;
 • korraliku maksekäitumisega;
 • Eesti kodakondsusega või alalise elukohaga Eestis.

SPLIT makseviisiga ostude eest tasumine „maksa hiljem“ põhimõttel eeldab, et ostja omab piisavas ulatuses ostulimiiti. HyBa tugineb ostulimiidi arvutamisel avalikest andmebaasidest kättesaadavale teabele.

Alustamine

Kui ostja on e-poes valinud kaupade eest tasumiseks SPLIT makseviisi, tuleb ostu kinnitamiseks valida arve tasumise tähtaeg (reeglina 3 või 6 kuud) ja nõustuda HyBa teenuseid reguleerivate tingimustega. Ostu kinnitamine võimaldab registreeruda HyBa kasutajaks ja saada ligipääsu HyBa iseteenindusele.

Registreerumine on kiire ja lihtne – andmete küsimisel lähtume minimaalsuse põhimõttest. Isikuandmete töötlemisel on aluseks kliendiandmete töötlemise põhimõtted, millega palume tutvuda HyBa veebilehel. Pärast registreerumist ja esimese ostu sooritamist on järgnevate ostude vormistamine veelgi mugavam.

HyBa iseteenindus on veebilehel www.hyba.ee asuv virtuaalne keskkond ostude haldamiseks ja HyBa teenustega seotud infovahetuseks. Iseteeninduses on hea ülevaade kõikidest HyBa makseviisiga sooritatud ostudest ja nende tasumise tähtaegadest. Iseteenindusse sisenemiseks rakendame elektroonilisi ja turvalisi isikutuvastuse meetodeid.

Ostude kinnitamisega ei kaasne täiendavaid kulusid, sest SPLIT makseviis on tasuta teenus. Ostudega seotud teabe ja muud HyBa teenuseid puudutavad teated teeme kättesaadavaks e-posti teel ja iseteeninduses. Kiirema teabevahetuse huvides võime lühemaid teateid edastada ka tekstisõnumiga.

Ostude eest tasumine

SPLIT makseviisiga sooritatud ostu eest tuleb tasuda HyBa poolt esitatud arve ja maksegraafiku alusel. Tasumine toimub üksnes HyBa-le, mitte kauba või teenuse müüjale. Maksepäeva saabumisel võime edastada tasumise meeldetuletuse e-postile, et tasumine ei ununeks. Kasutades SPLIT makseviisi korduvalt, väljastame iga ostu kohta erineva viitenumbriga arved, kuid HyBa iseteenindus võimaldab tasuda kõiki arveid ka üheaegselt.

Ostude eest tasumiseks on kaks võimalust:

 1. Kõige mugavam on tasuda ostude eest HyBa iseteeninduses (pangalingi kaudu), kus on täielik ülevaade kõikidest tasutud ja tasumata ostudest.
 2. Samuti saab ostude eest tasuda eraldi pangaülekannetega, võttes aluseks HyBa poolt esitatud makserekvisiidid. Pangaülekannete tegemisel on oluline märkida korrektne arvelduskonto ja viitenumber, vastasel juhul võib tekkida võlgnevus. Kõik osamaksed peavad olema tasutud täpses summas hiljemalt maksetähtpäeval ja vastavalt kokkulepitud maksegraafikule.

Kui laekumine ületab makse tasumiseks vajalikku summat ja tekib n-ö ettemaks, võib HyBa selle arvelt täita muid ostja sissenõutavaks muutunud rahalisi kohustusi HyBa ees või vähendada ostja poolt tulevikus maksmisele kuuluvaid osamakseid, mille tasumise tähtpäev ei ole veel saabunud.

Oluline ostuinfo

Ostetavad kaubad ja teenused valib välja ostja, mistõttu HyBa ei vastuta SPLIT makseviisiga ostetud kaupade ja teenuste vastavuse eest. Samuti ei pretendeeri HyBa ostetavate kaupade omandiõigusele – kaubad saavad ostja omaks kauba kättesaamisel ning ostja saab ise otsustada, kuidas neid edasi kasutab. HyBa ei sea kaupade või teenuste kasutamisele mingeid piiranguid. HyBa omandab müüjalt ostja soovil müügilepingust tuleneva ostuhinna tasumise nõude ning sellega seotud kõrvalnõuded, eelkõige tasumise kohustuse mittetäitmisest tekkiv viivis või kahju hüvitamise nõue. Müüja nõue loetakse HyBa-le loovutatuks alates hetkest, mil ostja kinnitab oma ostu HyBa iseteeninduse vahendusel.

Ostu tagastamiseks või ostuga seonduvate pretensioonide esitamiseks tuleb kontakteeruda müüjaga. Ostu eest tasumisele kuuluvad maksed kuuluvad tühistamisele või korrigeerimisele üksnes juhul, kui müüja on sellest HyBa-t informeerinud. Näiteks kui müüja on teavitanud HyBa-t ostu täielikust tagastusest, tühistame ka tasumisele kuuluvad maksed (tagastamisel ei tühistata reeglina transpordikulu või sarnaseid lisateenuseid, kui need sisaldusid tagastatava ostu koosseisus ega kuulu müüjalt saadud info kohaselt tühistamisele). Ostu osalisel tagastusel HyBa-le tasumisele kuuluvaid makseid üldjuhul ei korrigeerita ning ostjale teeb tagastatud kauba eest ülekande müüja. Muude ostuga seotud pretensioonide korral juhindub HyBa müüjalt saadavast teabest, jättes endale õiguse tasumisele kuuluv makse osaliselt või täielikult tühistada.

Võlgnevuse korral

Ostja peamine kohustus on tasuda ostu eest HyBa-le hiljemalt igakuistel maksepäevadel. Siiski võib juhtuda, et makse tasumine ebaõnnestub või ununeb ning välistatud ei ole ka makseraskuste tekkimine. Makseraskuste korral palume koheselt HyBa-ga kontakteeruda – proovime probleeme ennetada ja olukorrale koos lahenduse leida. Võlgnevuse tekkimisel tuleb arvestada täiendavate kulude ja ebamugavustega:

 • saadame võla kohta meeldetuletuse aga kui võlg jääb jätkuvalt tasumata, edastame ka tasulisi võlateatisi;
 • tasumata ostusummalt arvestame viivist seadusjärgses määras alates tasumise tähtpäevale järgnevast päevast iga viivitatud päeva eest;
 • võime koheselt sulgeda personaalse ostulimiidi ja piirata HyBa teenuste osutamist;
 • võime loovutada oma nõuded müüjale või kolmandale isikule, näiteks inkassole;
 • pikemaajalise võlgnevuse korral avalikustatakse võlgnevuse info maksehäireregistris;
 • hüvitada tuleb võla sissenõudmisega seotud kulud (nt kulud seoses inkasso-, kohtu-, täite- või pankrotimenetlusega).

Muu oluline teave

HyBa on Eesti Vabariigis registreeritud finantseerimisasutus ärinimega HyBa OÜ, äriregistri kood 14994375, asukoht Pronksi 19/5, 10124 Tallinn. Küsimuste korral palume kontakteeruda HyBa klienditoega e-posti aadressil info@hyba.ee või telefoni teel +372 600 2021.

HyBa soovib pakkuda mugavat ja lihtsat ostukogemust. Kui HyBa teenused või teenindus tekitab rahulolematust, palume sellest teada anda ja juhinduda HyBa veebilehel toodud kliendikaebuste lahendamise alustest, kust leiab muu hulgas teavet vaidluse kohtuvälise lahendamise võimaluste ja HyBa üle järelevalvet teostava asutuse kohta.

Tutvu käesoleva teabelehega iga kord, kui valid ostukeskkonnas tasumiseks SPLIT makseviisi, sest teabelehe tingimused on aluseks SPLIT finantseerimisteenuse osutamisel ning ostu kinnitamisega loetakse ostja ja HyBa vahel sõlmituks SPLIT finantsteenuse leping. HyBa täiustab oma teenuseid pidevalt ja teabelehe tingimused võivad ajas muutuda, seetõttu soovitame teabeleht läbi lugeda iga ostu sooritamisel. Lisaks teabelehele reguleerivad SPLIT finantseerimisteenust HYBA kasutustingimused ja hinnakiri, mis on kättesaadavad HyBa veebilehel. Teabelehe ja kasutustingimuste kehtivad versioonid esitatakse ostjale enne igakordset ostu kinnitamist.

Raha pangakontole hetkega

HyBa CREDIT võimaldab sul taotleda krediidilimiiti kuni 10 000 € ulatuses. Intressi maksad vaid kasutatud summalt.

Haldustasud puuduvad!

Libero nibh at ultrices torquent litora dictum porta info switch@info.com

Getting started is easy

Start connecting your payment with Switch App.