HyBa CREDIT lepingueelne teave

Finantsteenuse osutaja BB Finance OÜ, registrikood 11306564
Lepingueelne teave (PDF)

HyBa CREDIT krediiditoote tutvustus

HyBa CREDIT avab personaalse krediidilimiidi, mille ulatuses saab taotleda rahalisi väljamakseid oma pangakontole endale sobival ajal. HyBa CREDIT krediiditootega ei kaasne lepingutasu ega igakuist haldustasu – krediidilimiidi kasutamisega tasud ainult intressi kasutatud summalt. Pärast igakordset krediidi kasutuselevõttu jagatakse krediidisumma 60 osamakseks ja tagasimaksed toimuvad igakuiste arvete alusel. Kasutatud summat on võimalik igal ajal varem tagastada (ilma lisakuludeta) ja seda taas kasutusse võtta.

Krediidilimiidi kasutamisega kaasnevad kohustused ja riskid. Seetõttu soovitame enne lepingu sõlmimist tutvuda alloleva informatiivse teabega.

Kaalu lepingu sõlmimist hoolikalt

Kuigi lepingu sõlmimine elektroonilises iseteeninduses on väga lihtne, palume enne lepingu sõlmimist:

 • hinnata selle krediiditoote sobivust enda finantsvajadustega;
 • tutvuda lepingu tingimustega ning teha selgeks lepinguga kaasnevad kulud ja kohustused;
 • veenduda, kas krediidi tasumine on jõukohane ka majandusliku olukorra halvenemisel;
 • esitada tõene ja täielik teave oma finantsolukorra kohta;
 • võtta küsimuste korral meiega ühendust ning pidada nõu nt mõne pereliikme või asjatundjaga.


HyBa CREDIT krediidilimiit sobib eelkõige täisealistele isikutele, kes nõustuvad teenuse kasutamist reguleerivate tingimustega ja vastavad järgmistele eeldustele:

 • omavad püsivat sissetulekut, sh arveldusarvet Eestis tegutsevas krediidiasutuses;
 • korraliku maksekäitumisega;
 • Eesti kodakondsusega või alalise elukohaga Eestis.

Lepingu sõlmimine

HyBa CREDIT krediidilimiidi taotlemine ja lepingu allkirjastamine toimub elektrooniliselt HyBa iseteeninduses. Iseteenindusse sisenemisel rakendatakse elektroonilisi ja turvalisi isikutuvastuse meetodeid.

Enne lepingu allkirjastamist teeme iseteeninduses kättesaadavaks ka Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe, millel on kokkuvõtlik teave sõlmitava lepingu tingimuste kohta. Teabelehe formaat on krediidiandjatel valdavalt ühesugune ja see võimaldab võrrelda erinevaid finantspakkumisi.

Krediidilimiiti saad kasutada pärast krediidilepingu sõlmimist, kui oleme aktiveerinud krediidilimiidi. Kõik lepinguga seotud olulised andmed (sh tagasimaksete suurus) on kättesaadavad iseteeninduses, lepinguga seotud teavitusi ja igakuiseid arveid edastame ka e-posti teel. Kiirema teabevahetuse huvides võime lühemaid teateid edastada tekstisõnumiga.

Pärast lepingu allkirjastamist saad sellest veel 14 päeva jooksul taganeda, selleks juhindu lepingus sisalduvatest taganemise tingimustest. Pea meeles, et lepingu sõlmimisega ei kaasne kohustust krediidilimiiti kasutada. Ka pärast taganemistähtaja möödumist on võimalik leping igal ajal korraliselt lõpetada, teatades sellest vähemalt üks kuu ette ja täites lepingust tulenevad kohustused.

Intress ja maksete tegemine

Krediidilimiidi kasutamise eest tuleb tasuda igakuiselt intressi, mida arvestame kasutatud krediidisummalt alates krediidi kasutusse võtmise päevast kuni krediidi tagastamiseni. Lepingule kohalduv intressimäär on fikseeritud ja see nähtub nii lepingu esilehel kui ka igakuisel arvel.

Kõik lepingust tulenevad maksed tuleb tasuda vastavalt arvetele, mille saadame iga kuu alguses e-postiga ja teeme kättesaadavaks iseteeninduses. Arvetel nähtub krediidilimiidi kasutamisega seotud info ja lepingu alusel tasumisele kuuluvad summad. Kõige mugavam on arveid tasuda HyBa iseteeninduses (pangalingi kaudu), kus on täielik ülevaade tasumisele kuuluvatest summadest. Arveid saab tasuda ka eraldi pangaülekannetega, võttes aluseks arvetel toodud makserekvisiidid (oluline on märkida korrektne arvelduskonto ja viitenumber, sest vastasel juhul võib tekkida võlgnevus).

Igakuine maksepäev on sõltuvalt valitud kuupäevast vahemikus 01.-15. päev. Hiljemalt maksepäeval tuleb tasuda kas kogu kasutusse võetud krediit, osa sellest või vähemalt arvel näidatud minimaalne osamakse (minimaalne osamakse koosneb kasutusse võetud krediidi tagasimaksest ja sellelt igakuiselt arvestatud intressist). Kui laekumine ületab minimaalse osamakse tasumiseks vajalikku summat, vähendatakse selle arvelt kasutusse võetud krediidi jääki või täidetakse muid BB Finance OÜ-ga sõlmitud lepingutest tulenevaid sissenõutavaks muutunud kohustusi. Kasutusse võetud krediiti on võimalik igal ajal suuremates summades või täies ulatuses tagastada (ilma lisakuludeta).

Võlgnevuse korral

HyBa CREDIT krediiditootega kaasnev peamine kohustus on tagastada kasutusse võetud krediit ja tasuda sellelt intressi vastavalt esitatud arvetele. Siiski võib juhtuda, et makse tasumine ebaõnnestub või ununeb ning välistatud ei ole ka makseraskuste tekkimine. Makseraskuste korral palume koheselt meiega kontakteeruda – püüame probleeme ennetada ja olukorrale koos lahenduse leida.

Võlgnevuse tekkimisel tuleb arvestada täiendavate kulude ja ebamugavustega:

 • saadame võla kohta meeldetuletuse aga kui võlg jääb jätkuvalt tasumata, edastame ka tasulisi võlateatisi;
 • võime arvestada viivist lepingus toodud määras ja tingimustel;
 • võime koheselt sulgeda personaalsed krediidilimiidid ja piirata teenuste osutamist;
 • lepingu rikkumine võib tulevikus krediidi saamist piirata või selle välistada;
 • võime loovutada oma nõuded kolmandale isikule, näiteks inkassole;
 • pikemaajalise võlgnevuse korral avalikustatakse võlgnevuse info maksehäireregistris;
 • kui vähemalt kolm järjestikust makset on jäänud nõuetekohaselt tasumata, võime lepingu erakorraliselt üles öelda ja nõuda kõikide lepingust tulenevate kohustuste kohest täitmist;
 • hüvitada tuleb võla sissenõudmisega seotud kulud (nt kulud seoses inkasso-, kohtu-, täite- või pankrotimenetlusega).

Muu oluline teave

Küsimuste korral palume kontakteeruda meie klienditoega e-posti aadressil info@hyba.ee või telefoni teel +372 600 2021.

BB Finance OÜ soovib pakkuda mugavat ja lihtsat teenust. Kui meie teenused või teenindus tekitab rahulolematust, palume sellest teada anda ja juhinduda veebilehel https://www.hyba.ee avaldatud kliendikaebuste lahendamise alustest.

Lepingust tulenevate vaidluste ja kaebuste korral võib küsida nõu Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametilt (Endla 10a, 10122 Tallinn; telefon 620 1707; e-post info@ttja.ee; koduleht https://www.ttja.ee) või pöörduda lahenduse saamiseks seal tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni, mille menetlusreeglid on kättesaadavad veebilehel https://komisjon.ee. Kaebuse saab esitada ka veebipõhise vaidluste lahendamise keskkonna kaudu aadressil https://ec.europa.eu/odr. BB Finance OÜ tegevuse üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon (Sakala 4, 15030 Tallinn).

Raha pangakontole hetkega!

HyBa CREDIT võimaldab sul taotleda krediidilimiiti kuni 4000 € ulatuses. Intressi maksad vaid kasutatud summalt

Haldustasud puuduvad!

Libero nibh at ultrices torquent litora dictum porta info switch@info.com

Getting started is easy

Start connecting your payment with Switch App.